Priorități anuale
logo EpC
logo ump
MC
 


Priorități ale Programului pentru perioada 2016 - 2020

Candidații sunt încurajați să elaboreze proiecte conforme cu obiectivele genelale și cele specifice ale programului Europa pentru cetățeni 2014-2020 și care să vizeze prioritățile anuale definite de Comisia Europeană după consultarea grupurilor de dialog civic și a comitetului programului.

Pentru perioada 2016-2020 au fost stabilite priorități care să stimuleze dezbateri în jurul unor date istorice de importanță europeană și al unor subiecte care au o puternică rezonanță în prezent (pentru Componenta 1) sau care sunt ancorate în realitățile actuale sociale, economice și politice ale Uniunii Europene (pentru măsurile de la Componenta 2). Cetățenii sunt invitați să participe la evenimente de reflecție și dezbatere prin proiecte ce răspund caracteristicilor generale ale programului (accesul nediscriminatoriu, caracterul transnațional și dimensiunea locală, dialogul intercultural, promovarea voluntariatului) sau prin implicarea lor activă în organizațiile care derulează proiecte finanțate prin programul Europa pentru cetățeni 2014-2020.

Trebuie să se facă distincție între prioritățile specifice pentru Componenta 1-Memorie europeană și prioritățile specifice pentru Componenta 2-Implicare democratică și participare civică.

1. Priorități specifice pentru Componenta 1: Memorie europeană
1.1 Comemorări ale unor evenimente majore din istoria recentă a Europei
1.2 Societatea civilă și participarea civică în timpul regimurilor totalitare
1.3 Ostracizarea și pierderea cetățeniei în timpul regimurilor totalitare: lecții pentru astăzi
1.4 Tranziția spre democrație și aderarea la Uniunea Europeană

2. Priorități specifice pentru Componenta 2: Implicare democratică și participare civică
2.1 Înțelegerea și dezbaterea curentului eurosceptic
2.2 Solidaritate în vremuri de criză
2.3 Combaterea stigmatizării "imigranților" și oferirea de contraargumente pentru a promova dialogul intercultural și înțelegerea reciprocă
2.4 Dezbatere despre viitorul Europei

Priorities of the programme for 2016-2020
Priorități ale programului pentru 2016-2020
Comemorări 2016
Comemorări 2017
Comemorări 2018
Comemorări 2019
Comemorări 2020Prioritățile Programului pentru 2015

Componenta 1: Memorie istorică europeană
În contextul celebrării a 70 de ani de la sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial, se va acorda prioritate proiectelor care se axează pe:
- al II-lea Război Mondial și creșterea asociată a intoleranței care a permis crime împotriva umanității
- consecințele celui de-al II-lea Război Mondial pentru arhitectura de după război a Europei: divizarea sa și războiul rece, pe de o parte, și începutul procesului de integrare europeană în urma Declarația Schuman din 1950, pe de altă parte

Componenta 2: Implicare democratică și participare civică
Dezbaterea privind viitorul Europei: În dezbaterea actuală privind Uniunea Europeană în vremuri de criză economică și după alegerile europene din mai 2014, este necesară aprofundarea în continuare a discuției privind viitorul Europei, privind Europa pe care o doresc cetățenii, și, de asemenea, stimularea unor noi forme de participare civică în paralel cu consolidarea celor existente. Această dezbatere trebuie să se bazeze pe lecțiile învățate din istorie și să ia în considerare mai ales realizările concrete ale Uniunii Europene. O astfel de dezbatere nu ar trebui să se limiteze la cetățenii care sprijină deja ideea Uniunii Europene, ci să ajungă și la cei care nu au fost implicați până acum sau care resping categoric Uniunea sau pun în discuție realizările sale.

 Priorități ale Programului pentru 2014

Componenta 1: Memorie istorică europeană
- 100 de ani de la începutul Primului Război Mondial
- 25 de ani de la Căderea Zidului Berlinului
- 10 ani de extindere a Uniunii Europene spre Europa Centrală și de Est

Componenta 2: Implicare democratică și participare civică
- alegerile pentru Parlamentul European și participarea cetățenilor la viața democratică a UE
- aprofundarea dezbaterii privind viitorul Europei

Ultimele știri

Gala Cetățeniei Europene - Conferința de închidere a Programului Europa pentru Cetățeni 2014-2020

22 Februarie 2021

Pe parcursul celor 7 ani ai Programului Europa pentru Cetățeni 2014 – 2020 au primit finanțare 2.549 de proiecte europene în domeniul î...

Rezultatele selecției pentru Componenta 2 Măsura 2.3 Proiecte ale societății civile din 2020

12 Ianuarie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultate selecție M2.1 Înfrățiri între localități faza 2 2020

11 Ianuarie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultate selecție de proiecte la Măsura 2.2 Rețele de orașe - faza 2/2020

06 Ianuarie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultate selecție M2.1 Înfrățiri între localități faza 1 2020

30 Iulie 2020

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

« »

 

Banner DGHome

Banner EACEA

Banner Portalul Participantilor

wallpaper house th

bannervalor europeforcitizens 01 small