Structura programului
logo EpC
logo ump
MC
 

Programul Europa pentru Cetățeni 2014-2020 este structurat în două componente și o acțiune orizontală:

Componenta 1 - Memorie istorică europeană

Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică, cu măsurile

2.1 Înfrățire între localități
2.2 Rețele de orașe
2.3 Proiecte ale societății civile

Acțiunea orizontală - Valorificare

Componenta 1 - Memorie istorică europeană
Scopuri:
• de a contribui la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii Europene, a istoriei și a diversității sale;
• de a crește gradul de conștientizare a memoriei istorice, a istoriei și a valorilor comune, precum și a scopului UE.
Această componentă sprijină activitățile care invită la reflecție asupra diversității culturale europene și asupra valorilor comune în sensul cel mai larg. Se vor finanța proiecte care reflectă asupra cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a Europei (în special, dar nu exclusiv, nazismul care a condus la Holocaust, fascismul, stalinismul și regimurile comuniste totalitare) și comemorează victimele crimelor acestora. Această componentă se referă și la alte momente definitorii și puncte de referință în istoria europeană recentă. Se va acorda prioritate proiectelor care încurajează toleranța, înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și reconcilierea.
Proiectele din cadrul acestei componente ar trebui:
• să includă diferite tipuri de organizații (autorități locale, ONG, institute de cercetare etc.);
• să dezvolte diferite tipuri de activități (cercetare, expoziții, dezbateri publice, educație nonformală etc.);
• să implice cetățeni provenind din diferite grupuri țintă;
• să fie implementate la nivel transnațional sau să aibă o dimensiune europeană clară.
Aplicanți/parteneri: autorități publice locale/regionale sau organizații nonprofit, inclusiv organizații ale societății civile, asociații ale supraviețuitorilor, organizații culturale, de tineret, educaționale și de cercetare, asociații ale orașelor înfrățite
Număr de parteneri: un proiect trebuie să implice organizații din cel puțin un stat membru. Se acordă prioritate proiectelor transnaționale.
Subvenția maximă eligibilă pentru un proiect este de 100.000 de euro.
Durata maximă a proiectului este de 18 luni.

Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică
Scopuri:
• de a promova cetățenia europeană și a îmbunătăți condițiile de participare civică și democratică la nivelul UE;
• de a încuraja participarea democratică a cetățenilor la nivelul UE;
• de a sprijini participarea concretă la procesul de elaborare a politicilor UE.
Această componentă sprijină activități care vizează participarea civică în sensul cel mai larg, cu un accent special pe activitățile legate direct de politicile Uniunii, și inițiative care dezvoltă posibilități de înțelegere reciprocă, de învățare interculturală, de solidaritate, de implicare în societate și de voluntariat la nivelul UE.

Componenta 2 include trei măsuri specifice:

2.1 Înfrățire între localități
Prin mobilizarea cetățenilor la nivel local și european pentru a dezbate pe probleme concrete de pe agenda politică a Uniunii această măsură va încerca să promoveze participarea civică în procesul de elaborare a politicilor UE și să dezvolte oportunități de angajament societal și de voluntariat la nivelul UE.
Aplicanți/parteneri: orașe/municipalități, comitete de înfrățire ale localităților, alte organizații nonprofit care reprezintă autoritățile locale
Număr de parteneri: un proiect trebuie să implice municipalități din cel puțin 2 țări eligibile, dintre care cel puțin una este stat membru al UE.
Subvenția maximă eligibilă pentru un proiect este de 25.000 de euro.
Durata maximă a reuniunii este de 21 de zile.

2.2 Rețele de orașe
Această măsură oferă finanțare municipalităților și asociațiilor care lucrează împreună pe o temă comună într-o perspectivă pe termen lung și care doresc să dezvolte rețele de localități pentru a face cooperarea mai durabilă.
Aplicanți: orașe/municipalități sau comitete de înfrățire sau rețele ale acestora, alte autorități de la nivel local/regional, federații/asociații de autorități locale, organizații nonprofit care reprezintă autoritățile locale
Parteneri: orașe/municipalități, comitete de înfrățire sau rețele ale acestora, alte autorități de la nivel local/regional, federații/asociații de autorități locale, organizații nonprofit care reprezintă autoritățile locale și organizații nonprofit ale societății civile
Număr de parteneri: un proiect trebuie să implice municipalități din cel puțin 4 țări eligibile, dintre care cel puțin una este stat membru al UE.
Subvenția maximă eligibilă pentru un proiect este de 150.000 de euro.
Durata maximă a proiectului este de 24 de luni.

2.3 Proiecte ale societății civile
Această măsură finanțează proiecte ce reunesc cetățeni din diferite contexte în cadrul unor activități legate direct de politicile Uniunii, oferindu-le oportunitatea de a participa în mod concret la procesul de elaborare a politicilor UE în domenii legate de obiectivele programului. Proiectele vor include activități de tipul: promovarea angajamentului societal și a solidarității, colectarea de opinii, voluntariat.
Aplicanți: organizații nonprofit, inclusiv organizații ale societății civile, instituții de educație, de cultură sau de cercetare
Parteneri: autorități publice locale/regionale, organizații nonprofit, inclusiv organizații ale societății civile, instituții de educație, de cultură sau de cercetare, comitete și rețele pentru înfrățirea localităților.

Număr de parteneri: un proiect trebuie să implice municipalități din cel puțin 3 țări eligibile, dintre care cel puțin una este stat membru al UE.
Subvenția maximă eligibilă pentru un proiect este de 150.000 de euro.
Durata maximă a proiectului este de 18 luni.

Prin Programul Europa pentru Cetățeni se pot acorda granturi pentru acțiuni și granturi operaționale. Condițiile de acordare a granturilor pentru acțiuni sunt reglementate prin Ghidul programului.

Pentru granturile operaționale vor fi lansate cereri de propuneri specifice.

Ultimele știri

Gala Cetățeniei Europene - Conferința de închidere a Programului Europa pentru Cetățeni 2014-2020

22 Februarie 2021

Pe parcursul celor 7 ani ai Programului Europa pentru Cetățeni 2014 – 2020 au primit finanțare 2.549 de proiecte europene în domeniul î...

Rezultatele selecției pentru Componenta 2 Măsura 2.3 Proiecte ale societății civile din 2020

12 Ianuarie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultate selecție M2.1 Înfrățiri între localități faza 2 2020

11 Ianuarie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultate selecție de proiecte la Măsura 2.2 Rețele de orașe - faza 2/2020

06 Ianuarie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultate selecție M2.1 Înfrățiri între localități faza 1 2020

30 Iulie 2020

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

« »

 

Banner DGHome

Banner EACEA

Banner Portalul Participantilor

wallpaper house th

bannervalor europeforcitizens 01 small