Știri
logo EpC
logo ump
MC
 

În 10 ianuarie 2018, Comisia Europeană a lansat o consultare publică deschisă privind fondurile UE în domeniul valorilor și mobilității. Acesta include și programul "Europa pentru cetățeni".

În 2018, Comisia va face propuneri cuprinzătoare pentru următoarea generație de programe financiare pentru cadrul financiar multianual post 2020. Propunerile Comisiei vor fi concepute astfel încât să permită UE să realizeze cele mai importante lucruri, în domenii în care Uniunea poate realiza mai mult decât statele membre acționând singure. Acest lucru necesită o evaluare atentă a ceea ce a funcționat bine în trecut și a ceea ce ar putea fi îmbunătățit în viitor. Consultarea aceasta este o parte integrantă a procesului, iar obiectivul său este de a colecta punctele de vedere ale tuturor părților interesate cu privire la modul de valorificare maximă a fiecărui euro din bugetul UE.

Sunt invitați să răspundă la această consultare toți cetățenii, organizațiile și părțile interesate cu activitate și/sau implicare în probleme legate de: mobilitate pentru învățare; educație și formare; voluntariat, ajutor umanitar, solidaritate; activități de tineret; mobilitate a forței de muncă; cultură, media și arte; cetățenie și valori; justiție, cooperare judiciară, drepturi civile; protecția consumatorilor.

Consultarea este deschisă în perioada 10 ianuarie - 8 martie 2018.

Chestionarul este disponibil în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii, iar răspunsurile pot fi date în oricare dintre aceste limbi.

Chestionarul privind consultarea poate fi găsit la următoarea adresă:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_en

Ultimele știri

Gala Cetățeniei Europene - Conferința de închidere a Programului Europa pentru Cetățeni 2014-2020

22 Februarie 2021

Pe parcursul celor 7 ani ai Programului Europa pentru Cetățeni 2014 – 2020 au primit finanțare 2.549 de proiecte europene în domeniul î...

Rezultatele selecției pentru Componenta 2 Măsura 2.3 Proiecte ale societății civile din 2020

12 Ianuarie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultate selecție M2.1 Înfrățiri între localități faza 2 2020

11 Ianuarie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultate selecție de proiecte la Măsura 2.2 Rețele de orașe - faza 2/2020

06 Ianuarie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultate selecție M2.1 Înfrățiri între localități faza 1 2020

30 Iulie 2020

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

« »

 

Banner DGHome

Banner EACEA

Banner Portalul Participantilor

wallpaper house th

bannervalor europeforcitizens 01 small