Știri
logo EpC
logo ump
MC
 

Mesaj în atenția beneficiarilor/contractanților/experților

Dacă implementarea proiectului sau a contractelor este împiedicată de răspândirea coronavirusului COVID-19, ca prim pas, beneficiarii/contractanții/experții trebuie să informeze Agenția Executivă (EACEA) printr-un e-mail către responsabilul de proiect cu care sunt în contact sau către căsuța poștală funcțională a liniei de finanțare (componentei/măsurii), mail în care vor descrie în detaliu problema și impactul acesteia asupra implementării proiectului lor.

În orice caz, se vor aplica următoarele măsuri de flexibilitate:

1) Eligibilitatea costurilor în acțiuni sau contracte aflate în desfășurare
În cazul în care persoanele care ar trebui să participe la mobilități, întâlniri sau evenimente sunt împiedicate să facă acest lucru (de exemplu, din cauza contactului lor recent cu cineva care suferă de virus sau a prezenței sale într-o zonă considerată cu risc ridicat), EACEA poate considera ca eligibile* cheltuielile de călătorie sau cazare care nu au putut fi anulate și care nu sunt rambursate din alte surse, cu condiția ca beneficiarii/contractanții/experții să depună documente justificative relevante în acest sens (în special că au solicitat rambursarea și că au fost refuzate).

2) În cazul în care COVID-19 împiedică punerea în aplicare a acțiunii sau a contractului
În cazul în care executarea contractelor este împiedicată din cauza COVID-19 (de exemplu, din cauza indisponibilității personalului-cheie, a imposibilității de a efectua lucrări/activități într-o zonă afectată de virus sau a oricărei alte situații care poate fi considerată ca fiind de forță majoră), EACEA poate accepta activități de înlocuire sau executare întârziată. Acest lucru poate fi făcut în urma unei solicitări justificate a beneficiarului/contractantului/expertului de modificare a contractului, inclusiv prin extinderea perioadei de implementare/executare.

Documentație
Beneficiarii/contractanții/experții trebuie să colecteze și să păstreze documentația relevantă care ar putea fi necesară într-o etapă ulterioară pentru a demonstra/justifica luarea oricărei decizii cu impact asupra implementării proiectului (în special din punct de vedere financiar).
Alte actualizări pot urma pe măsură ce situația evoluează.

* dacă îndeplinesc condițiile generale de eligibilitate stabilite în acordul/decizia de finanțare sau în contract

Informația este disponibilă în original (limba engleză) pe pagina https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/coronavirus-implications-for-implementation-programmes-managed-eacea_en

Ultimele știri

Gala Cetățeniei Europene - Conferința de închidere a Programului Europa pentru Cetățeni 2014-2020

22 Februarie 2021

Pe parcursul celor 7 ani ai Programului Europa pentru Cetățeni 2014 – 2020 au primit finanțare 2.549 de proiecte europene în domeniul î...

Rezultatele selecției pentru Componenta 2 Măsura 2.3 Proiecte ale societății civile din 2020

12 Ianuarie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultate selecție M2.1 Înfrățiri între localități faza 2 2020

11 Ianuarie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultate selecție de proiecte la Măsura 2.2 Rețele de orașe - faza 2/2020

06 Ianuarie 2021

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

Rezultate selecție M2.1 Înfrățiri între localități faza 1 2020

30 Iulie 2020

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/select...

« »

 

Banner DGHome

Banner EACEA

Banner Portalul Participantilor

wallpaper house th

bannervalor europeforcitizens 01 small